Search
Search Menu

Władze fundacji

Zarząd Fundacji:
1. Wiesław Okoński – Prezes

2. Jacek Krzyżanowski- V-ce Prezes
3. Joanna Okońska-Szyszko – Członek Zarządu Fundacji 

Członkowie Rady Fundacji:
1. Piotr Lewandowski – Przewodniczący
2. Elżbieta Łoś – Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
3. Władysław Butor – Członek Rady Fundacji
4. Wilhelm Stanisław Kirsz – Członek Rady Fundacji
5. Jan Nowak – Członek Rady Fundacji