Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty

Pierwszy z realizowanych projektów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne) „Kierunek Praca”

Czas trwania: 2019-10-06 – 2022-12-31

Partnerstwo: Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” we współpracy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Fundacji „Nadzieja – Dzieci”

Wartość całkowita projektu 2 087 656,02 zł

Dofinansowanie 1 983 273,21 zł

w tym środki Unii Europejskiej 1 774 507,61 zł

Jego realizacja ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 110 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz lokalnego rynku pracy, w ramach którego zrealizowane zostaną usługi aktywnej integracji w zakresie instrumentów:

  • społecznych,
  • zawodowych,
  • zdrowotnych.

Drugi z projektów: Projekt z Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Trzeci z projektów: Projekt z MOPR Zabrze dot. stażów osób niepełnosprawnych –projekt „Magnes ”w ramach Podziałania 9.1.5 RPO WSL 2014-2022

Czwarty z projektów: Projekt Pozakonkursowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.1 POWER-„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (V)”

Piąty z projektów: Projekt „Aktywny start” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych