Search
Search Menu

Projekty

Obecnie realizujemy dwa projekty

Śląski Program Reintegracji– realizowany od 01.01.2018 do 31.12.2019 – projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z woj. Śląskiego w tym pracowników ZAZ-u

Ukończony kurs komputerowy przez naszego pracownika
Ukończony kurs na wózki widłowe przez naszego pracownika

Zabrzański Program Reintegracji– realizowany od 01.01.2017 do 31.12.2018 – projekt skierowany głównie do pracowników ZAZ-u

Ukończony kurs na język migowy przez naszego pracownika

Dodatkowo uczestniczymy w projektach dot. zatrudniania stażystów.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych takimi jak: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych I Ich Rodzin Pod Nazwą „RAZEM” z Zabrza, Zakład Aktywności Zawodowej umożliwia odbycie stażu zawodowego w ramach projektów unijnych realizowanych przez te stowarzyszenia.
Obecnie w ramach projektu „Kierunek praca” staż odbywają czterej uczestnicy projektu.