Search
Search Menu

Podaruj Dzieciom 1% Swojego podatku

Fundacja „Nadzieja-Dzieci” działa od 1999 roku. Od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Szczególnie zależy nam na rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych, których schorzenia związane są przede wszystkim z dziecięcym porażeniem mózgowym. W ciągu roku koszty tej pomocy wynoszą około 100 tysięcy złotych.

Od kilku lat współfinansujemy uczniom szkół specjalnych z naszego regionu wypoczynek letni, zielone kolonie, opiekę stomatologiczną, naukę pływania, obiady w szkołach. Do setek naszych podopiecznych trafiamy z paczkami z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka, rozdajemy wyprawki szkolne. Indywidualnie pomagamy w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pokrywamy koszty specjalistycznych procedur medycznych. Na te cele przeznaczamy wszystkie środki finansowe i rzeczowe, które udaje nam się zebrać, przede wszystkim na imprezach charytatywnych.

Byliśmy pierwszym organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w województwie śląskim. Dzisiaj w zakładzie w Zabrzu  zatrudniamy ponad 100 pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. To jedyne miejsce gdzie takie osoby mogą pracować.

Każda złotówka w Fundacji jest pod społeczną kontrolą. Zgromadzone fundusze wydawane są wyłącznie na cele statutowe, i co najważniejsze, dzielone sprawiedliwie i rozsądnie. O wpływach, wydatkach i sposobie wydawania piszemy obszernie w corocznych sprawozdaniach zamieszczanych m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w dziale organizacji pożytku publicznego.

Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym:
nr KRS – 40274 oraz nazwę –  Fundacja„Nadzieja-Dzieci”

Adres Fundacji
ul. Hagera 6a
41-800 Zabrze
Tel. 032 37507 70