Search
Search Menu

Misja fundacji „NADZIEJA DZIECI”

Fundacja „Nadzieja Dzieci” została założona w 1999 r.
Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym pokrzywdzonym przez los, oraz dostosowywanie do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Od początku działalności organizowaliśmy pomoc dla około 700 dzieci z okolic Zabrza, Gliwic i okolic (dzieci niepełnosprawnych).
Dla dzieci tych organizujemy lub pomagamy corocznie:
– wyjazdy na zimowe i letnie kolonie;
– Dzień Dziecka,
– nagrody dla najlepiej się uczących,
– wyprawki szkolne,
– „Mikołaja”,
– posiłki w szkołach,
– pomagamy w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pokrywamy koszty specjalistycznych procedur medycznych,
– inne, różne działania potrzebującym pomocy.

Środki na działalność statutową fundacji, pozyskujemy poprzez wpłaty 1% podatku (fundacja jest organizacją pożytku publicznego), organizowane: bale charytatywne, pikniki, turnieje, koncerty.
Wszystkie imprezy charytatywne organizowane przez fundację cieszą się dużym zainteresowaniem, a poprzez udział sympatyków fundacji, możemy realizować różne zapotrzebowania społeczne.

W 2003 r. został zorganizowany Zakład Aktywności Zawodowej w Zabrzu, który obecnie zatrudnia ponad 100 osób  o dużym stopniu niepełnosprawności. Jest to jeden z największych ZAZ-ów w Polsce. W ZAZ-ie nie tylko prowadzimy działalność gospodarczą (introligatorską, poligraficzną, krawiecką), ale również rehabilitujemy pracowników ucząc ich zawodu oraz przygotowujemy dożycia na wolnym rynku.
Na organizowanych przez fundację koncertach przedstawiamy skrótowo działalność,oraz składamy podziękowania wraz z wyróżnieniem (dyplomy, statuetki, odznaki) dla najbardziej szczodrych darczyńców i zasłużonych  wolontariuszy.

Fundacja jest jedną z nielicznych, gdzie Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie, dzięki czemu wszystkie środki przeznaczone są na działalność statutową.
Przedstawiając powyższe – mamy nadzieję na zrozumienie potrzeb naszych podopiecznych i wieloletnią współpracę.