Search
Search Menu

Aktualności

Derya zainstalowała Foliant Mercury 530 NG w Zakładzie Aktywności Zawodowej Fundacji Nadzieja-Dzieci w Zabrzu

Fundacja „Nadzieja Dzieci” znajduje się w Zabrzu przy ulicy dr Hagera 6a, została założona w 1999 roku. Celem fundacji jest …
Czytaj Dalej


Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” obecnie uczestniczy w dwóch projektach:

I. Realizacja projektu dla pracowników niepełnosprawnych w ramach RPO Województwa Śląskiego – Zabrzański Program Reintegracji :

 1. szkolenie zawodowe zakończone:
  tytułem czeladnika introligatora,
  czeladnika krawca,
  mistrza krawieckiego,
  mistrza introligatora,
 2. kurs j. migowego dla osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów,
 3. kurs prawa jazdy kat. B,
 4. usługi asystenckie

Szczegóły w zakładce: Projekty

II. Realizacja projektu dla pracowników niepełnosprawnych w ramach ŚLĄSKI PROGRAM REINTEGRACJI

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
 3. Staże i szkolenia zawodowe
 4. Kursy językowe, komputerowe i przygotowanie zawodowe dla pracowników ZAZ

Szczegóły w zakładce: Projekty

III. W czerwcu 2018r. zrealizowaliśmy projekt dot. doposażenia mieszkań chronionych-treningowych dla naszych niepełnosprawnych pracowników.

Szczegóły w zakładce : Mieszkania dla pracowników niepełnosprawnych

IV. Kim się opiekujemy :

 1. Zespół Szkól Specjalnych nr 7 w Gliwicach
 2. Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach
 3. Zespół Szkól Specjalnych nr 41 w Zabrzu
 4. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu
 5. Zespół Szkól Specjalnych nr 39 w Zabrzu
 6. Opieka nad pacjentami Szpitala w Toszku

 • Wspieramy i pomagamy 22-osobowej grupie młodzieży z domów dziecka i szkół specjalnych
 • Zakupiliśmy telewizor do świetlicy socjalnej dla ww. młodzieży
 • Zorganizowaliśmy w dniu 4 czerwca 2018 r. z okazji Dnia Dziecka – zajęcia gry na bębnach

Szczegóły w zakładce: Imprezy