Search
Search Menu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu częściowym nr 2, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trójnoża introligatorskiego oraz hafciarki wieloigłowej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja- Dzieci” w Zabrzu. Numer referencyjny sprawy: 1/FND/2019