Search
Search Menu

Projekty Zrealizowane

Projekt dla pracowników niepełnosprawnych w ramach RPO Województwa Śląskiego – Zabrzański Program Reintegracji :

 1. szkolenie zawodowe zakończone:
  tytułem czeladnika introligatora,
  czeladnika krawca,
  mistrza krawieckiego,
  mistrza introligatora,
 2. kurs j. migowego dla osób niepełnosprawnych, rodziców
  i opiekunów,
 3. kurs prawa jazdy kat. B,
 4. usługi asystenckie